Adunarea la nivel na ional

Statutul Colegiului Medicilor din România

Cauta i om pentru nunta Belgia Cercetare tiin ifica om

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Dezvoltarea Capacității Administrative, axa prioritară 2 — Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major de intervenție 2.

Obiectivul proiectului este asigurarea accesului oricărei instituții publice, persoane juridice și persoane fizice la un sistem unic de nomenclatură stradală, standardizarea modului de reprezentare și stocare a adresei la nivel național și operaționalizarea unui sistem și a unor mecanisme de lucru care să permită utilizarea standardizată și cu referință spațială univocă a numărului administrativ adresa precum și asigurarea accesului la o sursă unică și oficială pentru aceste date prin intermediul unor servicii electronice.

Site bun de dating Intalnirea omului Mauriusian unic

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 3. Valoarea totală a proiectului este 8.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliara va pune la dispoziția autorităților și instituțiilor administrației publice locale și centrale un registru unic, electronic, al nomenclaturilor stradale. Registrul va genera efecte imediate precum: practici unitare în atribuirea adreselor evidență grafică unică a adresei acces facil la aceeași informație eliminarea costurilor inutile suportate atât de cetățean cât și de instituții certitudinea destinației pentru intervențiile rapide pompieri, poliție alinierea la practicile europene.

Site ul intalnirii PC bărbați singuri pentru o familie

Tomis nr. Toate drepturile rezervate.

Citițiși