Cautand omul Jura.

Iar după ce a sfârşit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii Săi: 2. Ştiţi că peste două zile va fi Paştile şi Fiul Omului va fi dat să fie răstignit. Atunci arhiereii şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului, care se numea Caiafa. Şi împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă. Dar ziceau: Nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor.

Minuni - Vindecări - Vedenii Jurământul strâmb! Cuvântul care exprimă necinstirea de Dumnezeu, cuvântul care arată lipsa de evlavie față de Dumnezeu, cuvântul care înseamnă călcarea jurământului, cuvântul care închipuie stricăciunea morală, cuvântul care arată vicleșugul și înșelarea, cuvântul care arată nerușinarea, cuvântul care mărturisește încălcarea sfintelor datorii, cuvântul care arată sufletul viclean, inima împietrită și mintea pervertită[1].

Cel ce jură strâmb este necinstitor de Dumnezeu, fiindcă deși cheamă numele dumnezeiesc și dumnezeiasca dreptate pentru întărirea adevărului cuvintelor lui și pentru adeverirea lor, își calcă jurământul, nesocotind cinstirea datorată lui Dumnezeu și dumnezeiasca dreptate invocată.

Wuuno Kakeeto Faizo omulimi w'entangawuzi akulaga by'olina okukola okufunamu_#Extradigest #MCibrah

Cel ce jură strâmb este neevlavios, fiindcă poartă pe cautand omul Jura lui numele dumnezeiesc ca să-și ascundă scopurile lui rele și ca să-și ducă la Site de dans imediat pofta blestemată a inimii lui. Cel ce jură strâmb este necredincios, fiindcă cel ce își calcă jurământul neagă existența lui Dumnezeu și dreptatea dumnezeiască, fiindcă nici un credincios nu ar îndrăzni vreodată să întărâte mânia lui Dumnezeu și să disprețuiască amenințarea pedepsei dumnezeiești[2].

Cel ce jură strâmb este stricat din punct de vedere moral, fiindcă nimeni care este moral sănătos nu îndrăznește să calce nici jurământul prin care a chemat martor și judecător pe Dumnezeu, nici cuvântul cinstei lui.

Cel ce jură strâmb este viclean și înșelător, fiindcă batjocorește atât cele dumnezeiești, cât și cele omenești, ca să amăgească pe cei ce se încred în el.

Мы получили разрешение, - объявил октопаук. - Ты можешь сегодня воспользоваться библиотекой данных.

Cel ce jură strâmb este nerușinat, fiindcă nu se rușinează mințind în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Cel ce jură strâmb disprețuiește îndatoririle lui sfinte, fiindcă își neagă sieși obligația de a le ține.

cautand omul Jura

Cel ce jură strâmb este viclean, fiindcă profită de evlavia față de Dumnezeu a credincioșilor, ca să îi fure pe ei. Cel ce jură strâmb are inima împietrită, fiindcă rămâne insensibil în fața înfricoșătoarei lui decăderi morale.

Я, например, сомневаюсь в том, что жизнь на Земле в этот самый момент многим отличается от той, какой была бы, если бы Рама не посетил вашу Солнечную Николь наклонилась .

Cel ce jură strâmb are mintea pervertită, fiindcă viclene sunt gândurile lui[3] și viclene sunt sfătuirile minții lui[4]. Pe cel ce jură strâmb Dumnezeu îl urăște, fiindcă unul ca acesta s-a făcut necredincios foarte. De casa lui nu se va depărta biciul, potrivit înțeleptului Sirah[5].

cautand omul Jura

Și el mi-a tâlcuit: Acest sul va intra în casa celui ce se jură strâmb pe numele Meu și îl va nimici și îl va pierde[6]. Iată dumnezeiasca pedeapsă care îi așteaptă pe cei ce jură strâmb.

cautand omul Jura

Cel jură cautand omul Jura merge spre pieire și trage după el și casa lui, și copiii lui devin părtași cumplitelor lui nenorociri.

Cel ce jură chiar dacă pare că trăiește deja a murit și a primit rana. Și așa cum cel ce este condamnat la spânzurătoare și mai înainte de a ieși din cetate Vai și de trei ori vai!

  1. constructii-amenajari-tulcea.ro - Cristian Jura
  2. Reuniunea site ului musulman

Cum vor răbda ziua Domnului cei ce jură strâmb? De remarcat că citatul există în forma completă în Sacra parallela a SfântuluiIoan Damaschinul care trimite la omilia citată.

cautand omul Jura

Sacra parallela, O, 12, PG 96, D.

Citițiși